GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas správci stránky Adamu Ferenczovi (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") zpracovávala tyto osobní údaje:

V případě rodiče:

 • jméno a příjmení
 • třída dítěte
 • požadovaný předmět
 • e-mail
 • telefonní číslo

V případě doučujícího:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • věk

2. Jméno, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem kontaktování zákazní pro úvodní konzultaci a následné navázání spolupráce. Údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně jeden rok nebo po dobu trvání spolupráce.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce Adama Ferencze, Learning Triangle.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.