Doučování probíhá osobní i online. Používáme moderní nástroje tak, aby žák a lektor při výuce interaktivně spolupracovali. Pokud máte jakékoli dotazy klidně hned zavolejte a zeptejte se 722207321.

Nabízíme:

Příprava na přijímací zkoušku na SŠ z matematiky.

  • Analýza nedostatků
  • Doučení a procvičení
  • Strategie při testu
  • Drill a drill CERMAT testů z minulých let

Průběžná příprava dítěte na látku probíranou ve škole.

  • Dovysvětlení látky
  • Procvičování a opakování
  • Příprava na testy
  • Pomoc s domácími úkoly
  • Možnost rozšíření obzorů nadaných dětí nad rámec pro ně lehké probírané látky

Zdravím, tady Ing. Adam Ferencz!

Tímto projektem bych chtěl pomoct dětem na základních školách a zároveň motivovat a rozvinout šikovné mladé studenty středních škol. V mém systému doučování lektory připravím na to, jak správně doučovat, připravovat se na lekci a jak pracovat s dítětem. Pomocí zpětné vazby pak vše doladíme, aby všichni byli spokojení. Mám tolik pedagogických metod a přístupů, které chci předávat dál, a díky tomuto projektu budu moct.

Doučovat budou především studenti Gymnázia Havlíčkův Brod. Mám k nim nejblíže a také jsou k tomu nejpovolanější, jsou zvyklí se učit, dohledávat si informace a systematicky si organizovat učivo.